Buksschieten bij de Schutterij van Rotem


Vrijdag 14 maart '24: afspraak in het lokaal van de Schutterij Sint Monulphus en Gondulphus aan de Molenweg in Rotem.
Een schutterij die reeds haar bestaan kent sinds 1597...  (https://www.facebook.com/SchutterijRotem)

Elke vrijdagavond is het "oefenavond" in de club.
Onze gilde neemt één maal per werkjaar zulke avond op in het jaarprogramma. 
Het blijft telkens "even wennen": turen door een kijkertje naar een nog kleiner rondje om daarin, net in het midden, dat kleine blokje te situeren...

Dat dit al eens foutloopt ... (het verkeerde blokje, of de verkeerde rij ;), het kan allemaal op zo'n avond...

Na 4 rondes (kavels?)schieten werd er bepaald wie er kon in aanmerking komen voor de eretitels (Hensels Luc, Doumen Kristoff en Bergmans Cobe)
Deze 5de schietronde mocht iedereen echter deelnemen: er werd geschoten op blokjes met 1/4 van de grootte van de vorige blokjes.

Vreemd genoeg werd er in deze eindronde met kleine bokjes door de "afvalligen" soms beter geschoten dan de drie finalisten... maar tja; Kristoff Doumen mocht met de grootste eer gaan lopen, gevolgd door Cobe Bergmans en Luc Hensels. Het trio werd gehuldigd met een mooie medaille: een reden om hun "eer" volgend jaar weerom te verdedigen?