2023-6 - Moet / mag er nog landbouw zijn?


 

Jan Aertsen, boerenzoon en landbouwingenieur, schreef een wonderlijk boek "'t Is ook maar doodgaan" over pioniers in de Kempische Landbouw.

Tijdens de voordracht startte Jan met een inleidende fotopresentatie met afbeeldingen uit zijn boek, waarna hij een uur begeesterend babbelde over de Vlaamse Landbouw van Napoleon tot nu.

De (60-tal) aanwezige senioren luisterden geboeid naar het verhaal en de voorgelezen fragmenten.
Een oplossing voor de hedendaagse problematiek (Stikstofdossier) viel ook hier niet uit de bus...